જો તમે ઘરમાં ઉંદરોના આતંકથી પરેશાન છો, તો તેનાથી છુટકારો મેળવવા માટે આ ઘરેલું ઉપાય અપનાવો.

ઉંદરો ઘરની દરેક વસ્તુને કરડે છે, પછી તે અનાજ હોય, કપડાં હોય કે અન્ય કોઈ વસ્તુ. ઉંદરો પોતાની સાથે અનેક રોગો પણ વહન કરે છે. તેથી તેમને ઘરની બહાર કાઢી મુકવા જોઈએ. દુકાનોમાં ઉંદર મારવા માટે ઉંદર મારનારાઓ ઉપલબ્ધ છે. તેનો ઉપયોગ કરતાની સાથે જ તે ઘર છોડીને મરી જશે. પરંતુ તેનાથી વિપરિત, તે ખાધા પછી, તે અંદર મરી જાય છે. જે દુર્ગંધ ફેલાવે છે. આવી સ્થિતિમાં તમે આ ઘરેલું ઉપાયો અપનાવીને તેનાથી છુટકારો મેળવી શકો છો.

જો તમે ઘરમાં ઉંદરોના આતંકથી પરેશાન છો, તો તેનાથી છુટકારો મેળવવા માટે આ ઘરેલું ઉપાય અપનાવો.

Rats bite everything in the house, be it grain, clothes or any other such thing. Rats also carry many diseases with them. So they should be thrown out of the house. Rat killers are available in shops to kill rats. As soon as he uses it, he will leave the house and die. But on the contrary, after eating it, it dies inside. Which spreads the smell. In such a situation, you can get rid of them by adopting these home remedies.

લાલ મરચું: ઘણા લોકો ઉંદરોને દૂર રાખવા માટે લાલ મરચાનો ઉપયોગ કરે છે. ઘરમાં ઉંદરોના સંભવિત સ્થાનો પર થોડા લાલ મરચાં મૂકો. લાલ મરચું તેમને શ્વાસ લેવાનું મુશ્કેલ બનાવે છે, જે ઉંદરોને પાછા ફરતા અટકાવે છે.

Red chilly: Many people use red chili to keep rats away. Put a few red peppers in the possible places of rats in the house. Cayenne makes them difficult to breathe, which prevents rats from returning.

તમાલપત્ર: તમાલપત્રનો ઉપયોગ પણ ઉંદરોથી છુટકારો મેળવવામાં મદદ કરી શકે છે. કારણ કે તેની ગંધ ઉંદરો માટે ખૂબ જ તીવ્ર હોય છે. તેથી, જ્યાં ઉંદરો વધુ આવે છે, જો તમે ઇચ્છો, તો તમે તે સ્થળોએ ખાડીના પાન રાખી શકો છો.

Tamalpatra: Using bay leaves can also help in getting rid of rats. Because its smell is too strong for rats. Therefore, where rats come more, if you want, you can keep bay leaves in those places.

પેપરમિન્ટ તેલ:ઉંદરોને પેપરમિન્ટ ઓઈલની ગંધ ગમતી નથી. આ માટે કપાસમાં ફુદીનાનું તેલ નાંખો અને તે જગ્યાએ રાખો જ્યાં ઉંદરો આવે તો નહીં આવે. ફુદીનાના તેલની જગ્યાએ પાનનો ઉપયોગ પણ ફાયદાકારક સાબિત થાય છે.

Peppermint Oil: Rats do not like the smell of peppermint oil. For this, put mint oil in cotton and keep it at the place where rats come, they will not come. The use of leaves instead of mint oil also proves beneficial.

ડુંગળી: ઉંદરોને ડુંગળીની ગંધ બિલકુલ પસંદ નથી. તેથી ઉંદરોથી છુટકારો મેળવવાનો આ એક કુદરતી ઉપાય છે. ડુંગળીનો ટુકડો ઉંદરના બિલની બાજુમાં મૂકો જ્યાંથી ડુંગળી આવે છે.

Onions: Rats do not like the smell of onions at all. So it is a natural way to get rid of rats. Place a piece of onion along the rat’s bill where the onion comes from.

વાળ: ઘરમાંથી ઉંદરોને દૂર કરવાની સૌથી અસરકારક અને અસરકારક રીત. માનવ વાળ તેમને જોતા નથી અને તેમને ગળી જાય છે. તેથી જ માણસના વાળને ઉંદરના બીજ પાસે રાખીને તેને ગળી જાય છે.

Hair: The most effective and efficient way to get rid of rats from the house. Human hair does not see them and swallows them. That’s why human hair is swallowed by keeping it near the seed of a rat.

હિન્દી માં જાણકારી માટે અહીં ક્લિક કરો 

Leave a Comment